Polityka prywatności

Wypełnienie formularza z danymi równoczesne jest ze zgodą na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych do realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu lub faktury. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”.