Obok podstawowych wymogów przedstawiamy też listę dodatkowych, które uatrakcyjniają ofertę i zwiększają szanse na przyznanie kontraktu.

Należy jednak pamiętać, że spełnienie wszystkich wymogów zarówno podstawowych jak i dodatkowych nie gwarantuję w 100 % podpisanie umowy z NFZ.
Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera bowiem najlepsze jego zdaniem oferty i spełniające wymogi z zarządzenia prezesa NFZ.

I. Przedstawiamy wymogi wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia, który charakteryzuje wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia pracowni zespołu rehabilitacji:

 • liczbę szafek w szatni oraz wielkość zespołów sanitarnych należy ustalać w zależności od liczby stanowisk zabiegowych i przewidywanej ich przepustowości,
 • pomieszczenia hydroterapii powinny być zlokalizowane w kondygnacji parteru, nad przestrzenią instalacyjną; dopuszcza się lokalizację pomieszczeń hydroterapii na innej kondygnacji niż parter; w takim przypadku w pomieszczeniach tych należy zapewnić skuteczną izolację przeciwwilgociową, a także wentylację,
 • pomieszczenia światłolecznictwa i elektrolecznictwa, jeżeli nie są osobnymi pomieszczeniami, powinny być oddzielone ściankami do wysokości co najmniej 2 m, umożliwiającymi stosowanie wspólnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu,
 • diatermie krótkofalowe i mikrofalowe powinny być instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach), odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym oddziaływaniem na otoczenie,
 • pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji powinny być zlokalizowane w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


II. Lista obowiązkowego wyposażenia gabinetu:


1. Wymagany zakres wykonywanych zabiegów fizykoterapeutycznych:

 • elektroterapia,
 • światłolecznictwo,
 • leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym,
 • ultradźwięki,
 • laseroterapia.


2. Wymagany zakres zabiegów kinezyterapeutycznych:

 • ćwiczenia bierne,
 • czynno-bierne,
 • wspomagane,
 • pionizacja,
 • ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • zabiegi z użyciem wyciągów.


3. Wyposażenie do zabiegów kinezyterapeutycznych:

 • wyposażenie sali: stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne;
 • rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych;
 • UGUL lub inny system spełniający jego rolę;
 • stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki.


4. Wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych:

 • zestaw do elektroterapii z osprzętem, aparaty wykorzystujące prąd stały oraz impulsowy małej i średniej częstotliwości;
 • lampa IR lub IR/UV;
 • zestaw do magnetoterapii;
 • zestaw do ultradźwięków;
 • zestaw do biostymulacji laserowej.


III. Lista wyposażenia, za które NFZ przyznaje dodatkowe punkty przy przyznawaniu środków na wykonywanie zabiegów.


1. Wyposażenie do zabiegów fizykoterapeutycznych – dodatkowo oceniane:

 • wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych;
 • zestaw do kriostymulacji parami azotu;
 • urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości.


2. Wyposażenie do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej – dodatkowo oceniane:

 • dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa (zakres uzyskiwanych temperatur od -120oC do -150oC) z możliwością obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu
 • zestaw do pierwszej pomocy;


3. Wyposażenie sal do kinezoterapii – dodatkowo ocenianie

 • stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne
 • cykloergometr (nie mniej niż 2 stanowiska).


4. Wyposażenie do zabiegów fizjoterapeutycznych (w warunkach domowych) – dodatkowo oceniane:

 • przenośny zestaw do elektroterapii z osprzętem,
 • przenośny zestaw do biostymulacji laserowej.